Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 58 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 58 sách bài tập Địa lí 9, Hoàn thành bảng dưới đây:

 • pic

  Câu 2 trang 59 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 59 sách bài tập Địa lí 9, Nêu nhận xét về giá trị sản xuất công nghiệp của Bắc Trung Bộ

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 59 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 59 sách bài tập Địa lí 9, Em hãy ghi dấu cộng (+) vào ô những nhận xét sai.

 • pic

  Câu 4 trang 60 SBT địa 9

  Giải câu 4 trang 60 sách bài tập Địa lí 9, Cho hình 24 dưới đây, em hãy thể hiện trên lược đồ:

 • pic

  Câu 5 trang 60 SBT địa 9

  Giải câu 5 trang 60 sách bài tập Địa lí 9, Dựa vào hình 24.3. Lược đồ kinh tế vùng Bắc Trung Bộ, tr. 87 SGK, hoàn thành bảng dưới đây

Gửi bài