Giải câu 2 trang 59 SBT địa 9

Giải câu 2 trang 59 sách bài tập Địa lí 9, Nêu nhận xét về giá trị sản xuất công nghiệp của Bắc Trung Bộ

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 24.2. Biểu đồ giá trị sản xuất công nghiệp của Bắc Trung Bộ thời kì 1995 - 2002 (giá so sánh năm 1994), tr. 86 SGK, hãy nêu nhận xét về giá trị sản xuất công nghiệp của Bắc Trung Bộ thời kì 1995 - 2002.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

Thời kì 1995 - 2002, giá trị sản xuất công nghiệp tăng tương đối đều:

- Tăng liên tục, từ 3 705,5 tỉ đồng (1995) lên 9 883,2 tỉ đồng (2002)

- Trung bình một năm tăng được 882,5 tỉ đồng.

- Năm 2002, giá trị sản xuất công nghiệp tăng gấp 2,7 lần so với năm 1995.

Điều đó chứng tỏ công nghiệp của vùng đã có những bước tiến bộ đáng kể và công nghiệp phát triển mạnh nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng tự nhiên của vùng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài