Quảng cáo
 • Câu 1 trang 77 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 77 sách bài tập Địa lí 9, Em hãy: a) Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ, thời kì 1995 - 2010.

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 78 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 78 sách bài tập Địa lí 9, Nối ô chữ số (1), ô chữ số (2) với các ô chữ thích hợp ở giữa để nêu đúng sự khác biệt trong cơ cấu sản xuất công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ trước và sau năm 1975.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu 3 trang 79 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 79 sách bài tập Địa lí 9, Hoàn hoàn thành bảng tổng kết dưới đây:

  Xem lời giải
 • Câu 4 trang 79 SBT địa 9

  Giải câu 4 trang 79 sách bài tập Địa lí 9, Điền vào lược đồ sự phân bố một số cây công nghiệp lâu năm ở Đông Nam Bộ

  Xem lời giải