Quảng cáo
 • Câu 1 trang 93 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 93 sách bài tập Địa lí 9, Em hãy: a) Căn cứ vào bảng 40.1, tr.144 SGK, ghi lên lược đồ tên các đảo có trong bảng.

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 95 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 95 sách bài tập Địa lí 9, Em hãy chọn những cụm từ cho sẵn dưới đây để điền vào những ô trống thích hợp trong sơ đồ sau.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu 3 trang 95 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 95 sách bài tập Địa lí 9, Quan sát hình 40.1 trang 145 SGK, ghi chữ Đ vào ô những nhận xét đúng.

  Xem lời giải