Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 67 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 67 sách bài tập Địa lí 9, Hoàn thành bảng chú giải

 • pic

  Câu 2 trang 68 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 68 sách bài tập Địa lí 9, Hoàn thành sơ đồ dưới đây

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 68 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 68 sách bài tập Địa lí 9, Điền nội dung thích hợp vào các ô trống ở cột B để nêu rõ thế mạnh kinh tế của điều kiện tự nhiên ở Tây Nguyên.

 • pic

  Câu 4 trang 69 SBT địa 9

  Giải câu 4 trang 69 sách bài tập Địa lí 9, Nối các ý cột A với ý cột B sao cho thích hợp

Gửi bài