Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 5 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 5 SBT địa 9, Dựa vào bảng 1: Hãy cho biết: a) Dân tộc em thuộc nhóm ngôn ngữ nào? b) Các dân tộc nào cùng nhóm ngôn ngữ với dân tộc em?

 • pic

  Câu 2 trang 6 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 6 SBT địa 9, Nối ô chữ ở bên trái với các ô chữ ở bên phải sao cho phù hợp với đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 7 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 7 SBT địa 9, Dựa vào SGK và vốn hiểu biết, em có nhận xét gì về cội nguồn cộng đồng các dân tộc Việt Nam?

 • pic

  Câu 4 trang 7 SBT địa 9

  Giải câu 4 trang 7 SBT địa 9, Nối ô chữ ở bên trái với ô chữ ở bên phải sao cho phù hợp với đặc điểm phân bố các dân tộc ở Việt Nam.

Gửi bài