Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 86 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 86 sách bài tập Địa lí 9, Hoàn thành bảng dưới đây:

 • pic

  Câu 2 trang 87 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 87 sách bài tập Địa lí 9, điền nội dung vào ô còn trống để được một sơ đồ đúng.

 • Quảng cáo

Gửi bài