Giải câu 2 trang 87 SBT địa 9

Giải câu 2 trang 87 sách bài tập Địa lí 9, điền nội dung vào ô còn trống để được một sơ đồ đúng.

Quảng cáo

Đề bài

Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B và điền nội dung vào ô còn trống để được một sơ đồ đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức tài nguyên thiên nhiên - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài