Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 10 SBT địa 9

  Câu 1 trang 10 SBT địa 9, Căn cứ vào bảng 3.1: a) Vẽ biểu đồ thể hiện mật độ dân số của cả nước và các vùng nước ta, năm 2011. b) Qua biểu đồ nêu nhận xét.

 • pic

  Câu 2 trang 12 SBT địa 9

  Lấy dân số thành thị chia cho tổng dân số cả nước rồi nhân với 100%.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 13 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 13 SBT địa 9, Đặc điểm chung về quần cư thành thị nước ta là

 • pic

  Câu 4 trang 13 SBT địa 9

  Giải câu 4 trang 13 SBT địa 9, Qua dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, hãy viết đoạn văn ngắn gọn giới thiệu về Thủ đô Hà Nội hiện nay.

Gửi bài