Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 88 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 88 sách bài tập Địa lí 9, Hoàn thành bảng dưới đây:

 • pic

  Câu 2 trang 88 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 88 sách bài tập Địa lí 9, Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi ở Đồng bằng sông Cửu Long

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 88 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 88 sách bài tập Địa lí 9, Ghi dấu (+) vào ô ý trả lời đúng.

Gửi bài