Quảng cáo
 • Câu 1 trang 99 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 99 sách bài tập Địa lí 9, Dựa vào hình 41 dưới đây, em hãy: a) Xác định (tô màu) trên lược đồ, tỉnh thành phố em đang sống và học tập.

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 100 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 100 sách bài tập Địa lí 9, Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ: đặc điểm điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên nhiên của tỉnh

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu 3 trang 100 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 100 sách bài tập Địa lí 9, Nêu ý nghĩa vị trí địa lý trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

  Xem lời giải