Giải câu 3 trang 55 SBT địa 9

Giải câu 3 trang 55 sách bài tập Địa lí 9, Ghi chữ Đ vào ý trả lời đúng.

Quảng cáo

Đề bài

Ghi chữ Đ vào ý trả lời đúng.

Vai trò của vụ đông trong việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức ngành nông nghiệp - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài