Giải câu 1 trang 63 SBT địa 9

Giải câu 1 trang 63 sách bài tập Địa lí 9, Hãy nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B để được một sơ đồ đúng.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B để được một sơ đồ đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức ngành nông nghiệp - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài