Giải câu 3 trang 15 SBT địa 9

Giải câu 3 trang 15 SBT địa 9, Dựa vào bảng 4.3: Nhận xét tình hình thất nghiệp và thiếu việc làm ở thành thị và nông thôn của cả nước, Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng 4.3:

Nhận xét tình hình thất nghiệp và thiếu việc làm ở thành thị và nông thôn của cả nước, Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng phân tích và nhận xét bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

- Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị thường cao hơn nông thôn kể cả trên phạm vi toàn quốc cũng như ở Đồng bằng sông Hồng (3,41% so với 1,41%) và Đồng bằng sông Cửu Long (3,37% so với 2,59%).

- Tỉ lệ thiếu việc làm thì ngược lại nông thôn cao hơn thành thị. Ở Đồng bằng sông Hồng (3,9% so với 1,46%) và Đồng bằng sông Cửu Long (5,39% so với 2,83%).

- Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị của Đồng bằng sông Hồng cao hơn so với Đồng bằng sông Cửu Long nhưng ở nông thôn lại thấp hơn.

- Tỉ lệ thiếu việc làm ở thành thị và nông thôn của Đồng bằng sông Hồng đều thấp hơn so với Đồng bằng sông Cửu Long.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài