Bài 40.1, 40.2, 40.3 trang 62 SBT hóa học 11

Giải bài 40.1, 40.2, 40.3 trang 62 sách bài tập hóa học 11. Trong các chất dưới đây, chất nào là ancol ?...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 40.1.

Trong các chất dưới đây, chất nào là ancol ? 

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Ancol Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Trong các chất trên ancol là:

\( \to\) Chọn C.

Câu 40.2.

Chất  có tên là:

A. 1,1-đimetyletanol 

B. 1,1-đimetyletan-1-ol

C. isobutan-2-ol

D. 2-metylpropan-2-ol

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Ancol Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Chất trên có tên là: 2-metylpropan-2-ol

\( \to\) Chọn D.

Câu 40.3.

Ancol isobutylic có công thức cấu tạo như thế nào ?

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Ancol Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Ancol isobutylic là: 

\( \to\) Chọn B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close