Bài 40.8 trang 63 SBT hóa học 11

Giải bài 40.8 trang 63 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình hoá học của phản ứng thực hiện các biến hoá dưới đây,...

Quảng cáo

Đề bài

Viết phương trình hoá học của phản ứng thực hiện các biến hoá dưới đây, ghi rõ điều kiện của từng phản ứng.

Tinh bột \(\xrightarrow{{(1)}} \) Glucozơ \(\xrightarrow{{(2)}} \) Ancol etylic \(\xrightarrow{{(3)}} \) Anđehit axetic

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Học sinh nắm vững kiến thức về các hợp chất để viết PTHH

Lời giải chi tiết

\({({C_6}{H_{10}}{O_5})_n} + n{H_2}O\) \(\xrightarrow{{Enzim}}\) \(n{C_6}{H_{12}}{O_6}\)

\({C_6}{H_{12}}{O_6}\) \(\xrightarrow{{Enzim}}\) \(2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2}\)

\({C_2}{H_5}OH + CuO\) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) \({C}{H_3}CHO + Cu + H_2O\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close