Quảng cáo
 • pic

  Bài 10.1, 10.2 trang 16 SBT hóa học 11

  Giải bài 10.1, 10.2 trang 16 sách bài tập hóa học 11. Photpho đỏ và photpho trắng giống nhau ở điểm nào?...

 • pic

  Bài 10.3, 10.4 trang 17 SBT hóa học 11

  Giải bài 10.3, 10.4 trang 17 sách bài tập hóa học 11. Hãy chọn nửa câu ở cột (II) ghép với nửa câu ở cột (I) để được câu phù hợp :...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 10.5 trang 17 SBT hóa học 11

  Giải bài 10.5 trang 17 sách bài tập hóa học 11. Xác định số oxi hoá của photpho trong các hợp chất và ion sau đây :...

 • pic

  Bài 10.6 trang 17 SBT hóa học 11

  Giải bài 10.6 trang 17 sách bài tập hóa học 11. Viết các phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau :...

 • pic

  Bài 10.7 trang 17 SBT hóa học 11

  Giải bài 10.7 trang 17 sách bài tập hóa học 11. Đốt cháy a gam photpho đỏ trong không khí lấy dư, rồi cho sản phẩm thu được vào 500 ml...

Gửi bài