Quảng cáo
 • pic

  Bài 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 trang 28 SBT hóa học 11

  Giải bài 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 trang 28 sách bài tập hóa học 11. So với các chất vô cơ, các chất hữu cơ thường có A. độ tan trong nước lớn hơn...

 • pic

  Bài 20.5 trang 29 SBT hóa học 11

  Giải bài 20.5 trang 29 sách bài tập hóa học 11. A là một chất hữu cơ chỉ chứa hai nguyên tố. Khi oxi hoá hoàn toàn...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 20.6 trang 29 SBT hóa học 11

  Giải bài 20.6 trang 29 sách bài tập hóa học 11. Khi oxi hoá hoàn toàn 5,00 gam một hợp chất hữu cơ, người ta thu được 8,40 lít...

 • pic

  Bài 20.7 trang 29 SBT hóa học 11

  Giải bài 20.7 trang 29 sách bài tập hóa học 11. Để đốt cháy hoàn toàn 2,50 g chất A phải dùng vừa hết 3,36 lít O2 (đktc). ...

 • pic

  Bài 20.8 trang 29 SBT hóa học 11

  Giải bài 20.8 trang 29 sách bài tập hóa học 11. Oxi hoá hoàn toàn 6,15 g chất hữu cơ X, người ta thu được 2,25 g...

Gửi bài