Quảng cáo
 • pic

  Bài 17.1, 17.2, 17.3 trang 25 SBT hóa học 11

  Giải bài 17.1, 17.2, 17.3 trang 25 sách bài tập hóa học 11. Natri silicat có thể được tạo thành bằng cách A. đun SiO2 với NaOH nóng chảy...

 • pic

  Bài 17.4 trang 25 SBT hóa học 11

  Giải bài 17.4 trang 25 sách bài tập hóa học 11. Hoàn thành các phương trình hóa học sau ( ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có ) :...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 17.5 trang 25 SBT hóa học 11

  Giải bài 17.5 trang 25 sách bài tập hóa học 11. Cho các chất sau đây : silic, silic đioxit, axit silixic, natri silicat,...

 • pic

  Bài 17.6 trang 25 SBT hóa học 11

  Giải bài 17.6 trang 25 sách bài tập hóa học 11. Có a gam hỗn hợp X gồm Si và Al tác dụng với dung dịch...

Gửi bài