Quảng cáo
 • pic

  Bài 15.1, 15.2 trang 22 SBT Hóa học 11

  Giải bài 15.1, 15.2 trang 22 sách bài tập hóa học 11. Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ? A. Kim cương là cacbon hoàn toàn tinh khiết,...

 • pic

  Bài 15.3; 15.4 trang 22 SBT Hóa học 11

  Giải bài 15.3; 15.4 trang 22 sách bài tập hóa học 11. Loại than nào được dùng trong mặt nạ phòng độc?...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 15.5 trang 22 SBT hóa học 11

  Giải bài 15.5 trang 22 sách bài tập hóa học 11. Ở nhiệt độ cao cacbon có thể phản ứng với nhiều đơn chất và hợp chất. Hãy lập các phương trình...

 • pic

  Bài 15.6 trang 23 SBT hóa học 11

  Giải bài 15.6 trang 23 sách bài tập hóa học 11. Từ amoniac, đá vôi, nước, không khí, chất xúc tác thích hợp hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế phân đạm :...

 • pic

  Bài 15.7 trang 23 SBT hóa học 11

  Giải bài 15.7 trang 23 sách bài tập hóa học 11. Đốt một mẫu than chì chứa tạp chất lưu huỳnh trong oxi. Cho hỗn hợp khí ...

Gửi bài