Quảng cáo
 • pic

  Bài 37.1 trang 57 SBT hóa học 11

  Giải bài 37.1 trang 57 sách bài tập hóa học 11. Nhận xét nào sau đây về thành phần của dầu mỏ là đúng ?...

 • pic

  Bài 37.2, 37.3 trang 58 SBT hóa học 11

  Giải bài 37.2, 37.3 trang 58 sách bài tập hóa học 11. Hãy ghép mỗi công đoạn của việc chế biến dầu mỏ ( xử lí sơ bộ, chưng cất, crăckinh, rifominh) với nội dung cho phù hợp...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 37.4 trang 58 SBT hóa học 11

  Giải bài 37.4 trang 58 sách bài tập hóa học 11. Khi chưng cất một loại dầu mỏ, 15% (khối lượng) dầu mỏ chuyển thành xăng...

 • pic

  Bài 37.5 trang 58 SBT hóa học 11

  Giải bài 37.5 trang 58 sách bài tập hóa học 11. Một loại khí thiên nhiên có thành phần về thể tích như sau : 85% CH4 ; 10% C2H6 ;...

 • pic

  Bài 37.6 trang 58 SBT hóa học 11

  Giải bài 37.6 trang 58 sách bài tập hóa học 11. Khi crăckinh butan, đã xảy ra các phản ứng :...

Gửi bài