Quảng cáo
 • pic

  Bài 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 trang 46 SBT hóa học 11

  Giải bài 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 trang 46 sách bài tập hóa học 11. Cho isopren (2-metylbuta-1,3-đien) phản ứng cộng với brom theo tỉ lệ 1:1 về số mol...

 • pic

  Bài 30.5 trang 47 SBT hóa học 11

  Giải bài 30.5 trang 47 sách bài tập hóa học 11. Viết công thức cấu tạo của : 1. 2,3-đimetylbuta-1,3-đien;...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 30.6 trang 47 SBT hóa học 11

  Giải bài 30.6 trang 47 sách bài tập hóa học 11. Chất A là một ankađien liên hợp có mạch cacbon phân nhánh. Để đốt cháy hoàn toàn 3,4g...

 • pic

  Bài 30.7 trang 47 SBT hóa học 11

  Giải bài 30.7 trang 47 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa một ankan và một ankađien. Để đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít A...

Gửi bài