Quảng cáo
 • pic

  Bài 39.1, 39.2, 39.3 trang 61 SBT hóa học 11

  Giải bài 39.1, 39.2, 39.3 trang 61 sách bài tập hóa học 11. Chất nào sau đây là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon ?...

 • pic

  Bài 39.4 trang 61 SBT hóa học 11

  Giải bài 39.4 trang 61 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình hoá học thực hiện các biến hoá dưới đây, nêu rõ điều kiện...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 39.5 trang 61 SBT hóa học 11

  Giải bài 39.5 trang 61 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình hoá học của các phản ứng thực hiện các biến hoá dưới đây :...

 • pic

  Bài 39.6 trang 61 SBT hóa học 11

  Giải bài 39.6 trang 61 sách bài tập hóa học 11. Đốt cháy hoàn toàn 3,96 g chất hữu cơ A, thu được 1,792 lít...

Gửi bài