Bài 39.5 trang 61 SBT hóa học 11

Giải bài 39.5 trang 61 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình hoá học của các phản ứng thực hiện các biến hoá dưới đây :...

Quảng cáo

Đề bài

Viết phương trình hoá học của các phản ứng thực hiện các biến hoá dưới đây :

Ở đây A và B là các sản phẩm chính của phản ứng. Hãy viết các chất hữu cơ dưới dạng công thức cấu tạo.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon Tại đây.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close