Quảng cáo
 • pic

  Bài 12.1, 12.2, 12.3 trang 19 SBT hóa học 11

  Giải bài 12.1, 12.2, 12.3 trang 19 sách bài tập hóa học 11. Phân đạm urê thường chỉ chứa 46% N. Khối lượng (kg) urê đủ để cung cấp 70 kg N là...

 • pic

  Bài 12.4 trang 19 SBT hóa học 11

  Giải bài 12.4 trang 19 sách bài tập hóa học 11. Từ amoniac, đá vôi, nước, không khí, chất xúc tác thích hợp hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế phân đạm :...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 12.5 trang 19 SBT hóa học 11

  Giải bài 12.5 trang 19 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá sau :...

 • pic

  Bài 12.6 trang 19 SBT hóa học 11

  Giải bài 12.6 trang 19 sách bài tập hóa học 11. Một mẫu supephotphat đơn khối lượng 15,55 g chứa 35,43% Ca(H2PO4)2, còn lại là CaSO4...

 • pic

  Bài 12.7 trang 19 SBT hóa học 11

  Giải bài 12.7 trang 19 sách bài tập hóa học 11. Cho 40,32 m3 amoniac (đktc) tác dụng với 147 kg axit photphoric tạo thành một loại phân bón amophot có tỉ lệ số mol...

Gửi bài