Quảng cáo
 • pic

  Bài 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 trang 33 SBT hóa học 11

  Giải bài 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 trang 33 sách bài tập hóa học 11. Phản ứng (C{H_3}COOH + CH equiv CH to C{H_3}COO - CH = C{H_2}) thuộc loại phản ứng gì ?...

 • pic

  Bài 23.5, 23.6, 23.7 trang 33 SBT hóa học 11

  Giải bài 23.5, 23.6, 23.7 trang 33 sách bài tập hóa học 11. Hãy sắp xếp mỗi phản ứng dưới đây vào loại phản ứng thích hợp (phản ứng thế, phản ứng tách, phản ứng cộng)...

 • Quảng cáo

Gửi bài