Bài 39.4 trang 61 SBT hóa học 11

Giải bài 39.4 trang 61 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình hoá học thực hiện các biến hoá dưới đây, nêu rõ điều kiện...

Quảng cáo

Đề bài

Viết phương trình hoá học thực hiện các biến hoá dưới đây, nêu rõ điều kiện của phản ứng và ghi tên các chất.

\(C{H_4}\)  ?  \({C_2}{H_4}\)  ? \(C{H_2} = CH - Cl\)  PVC

 (Mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Học sinh hệ thống hóa các loại hiđrocacbon quan trọng: ankan, anken, ankađien, ankin và dẫn xuất halogen về tính chất hóa học của chúng để viết PTHH.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close