Quảng cáo
 • pic

  Bài 2.1, 2.2, 2.3 trang 4 SBT hóa học 11

  Giải bài 2.1, 2.2, 2.3 trang 4 sách bài tập hóa học 11. Theo A-rê-ni-ut chất nào dưới đây là axit ?...

 • pic

  Bài 2.4 trang 4 SBT hóa học 11

  Giải bài 2.4 trang 4 sách bài tập hóa học 11. Có bao nhiêu dung dịch chỉ chứa một chất được tạo thành từ các ion...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 2.5 trang 4 SBT hóa học 11

  Giải bài 2.5 trang 4 sách bài tập hóa học 11. Các muối thường gọi là "không tan", ví dụ BaSO4, AgCl có phải là các chất điện li mạnh không ?...

 • pic

  Bài 2.6 trang 4 SBT hóa học 11

  Giải bài 2.6 trang 4 sách bài tập hóa học 11. Hai chất điện li mạnh A và B khi tan trong nước phân li ra a mol Mg2+...

 • pic

  Bài 2.7* trang 5 SBT hóa học 11

  Giải bài 2.7* trang 5 sách bài tập hóa học 11. Trong một dung dịch CH3COOH , người ta xác định được nồng độ H+ bằng...

Gửi bài Gửi bài