Bài 2.4 trang 4 SBT hóa học 11

Giải bài 2.4 trang 4 sách bài tập hóa học 11. Có bao nhiêu dung dịch chỉ chứa một chất được tạo thành từ các ion...

Quảng cáo

Đề bài

Có bao nhiêu dung dịch chỉ chứa một chất được tạo thành từ các ion \(B{a^{_{2 + }}};\,\,M{g^{2 + }};\,\,S{O_4}^{2 - };\,\,C{l^ - }\)?

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điều kiện để các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là: các ion kết hợp với nhau không được tạo thành ít nhất một trong các chất sau:

+ Chất kết tủa

+ Chất điện li yếu

+ Chất khí

Lời giải chi tiết

Lấy lần lượt các ion dương kết hợp với các ion âm ta được các chất sau:

BaSO4 ; MgSO4 ; BaCl2 ; MgCl2

Trong 4 chất trên có BaSO  là chất kết tủa => loại

Vậy có 3 chất thỏa mãn đề bài

=> Chọn B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 2: Axit, bazơ và muối
Gửi bài