Bài 40.11 trang 64 SBT hóa học 11

Giải bài 40.11 trang 64 sách bài tập hóa học 11. Chất X là một ancol không no đơn chức, phân tử có 1 liên kết đôi...

Quảng cáo

Đề bài

Chất X là một ancol không no đơn chức, phân tử có 1 liên kết đôi. Để đốt cháy hoàn toàn 1,45 g X cần dùng vừa hết 2,24 lít \({O_2}\) (đktc).

Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và tên chất X.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Gọi chất X có dạng CnH2n-1OH, CTPT là CnH2nO

+) Viết PTHH: \({C_n}{H_{2n}}O + \dfrac{{3n - 1}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + n{H_2}O\)

+) Tính theo PTHH \( \to\) n \( \to\) CTPT

+) Viết CTCT.

Lời giải chi tiết

Chất X có dạng CnH2n-1OH, CTPT là CnH2nO

\({C_n}{H_{2n}}O + \dfrac{{3n - 1}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + n{H_2}O\)

Theo phưomg trình : Cứ (14n + 16) g X tác dụng với \(\dfrac{{3n - 1}}{2}\) mol \({O_2}\)

Theo đầu bài: Cứ 1,45 g X tác dụng với \(\dfrac{{2,24}}{22,4}\) = 0,1 (mol) \({O_2}\).

\(\dfrac{{14n + 16}}{{1,45}} = \dfrac{{3n - 1}}{{2.0,1}} \Rightarrow n = 3\)

CTPT : C3H60.

CTCT : CH2 = CH - CH2 - OH ( propenol )

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close