Giải bài 4 trang 59 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 4 trang 59 Tập bản đồ Địa lí 10, Xác định và ghi vào trên lược đồ dưới đây những đầu mối giao thông quan trọng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Xác định và ghi vào trên lược đồ dưới đây những đầu mối giao thông quan trọng sau: Niu Iooc, Mêhicô Xiti, Riô đê Gianêrô, Luân Đôn, Pari, Rôttecđam, Tôkiô, Bắc Kinh, Matxcơva, Xitni.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng xác định vị trí trên bản đồ/lược đồ.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close