Giải bài 4 trang 47 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 4 trang 47 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào bảng số liệu “Tình hình sản xuất thép trên thế giới”, em hãy vẽ biểu đồ cột để thể hiện rõ sự phát triển của ngành này qua các năm:

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu “Tình hình sản xuất thép trên thế giới”, em hãy vẽ biểu đồ cột để thể hiện rõ sự phát triển của ngành này qua các năm:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng vẽ biểu đồ.

Lời giải chi tiết

Biểu đồ thể hiện sản lượng thép thế giới giai đoạn 1938 - 2007

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài