Giải bài 2 trang 47 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Tìm tập xác định, tập giá trị của hàm số có đồ thị như Hình 10.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm tập xác định, tập giá trị của hàm số có đồ thị như Hình 10.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tập xác định là tập hợp các giá trị của biến số x.

+) Tập giá trị là tập hợp các giá trị y (tương ứng với x thuộc tập xác định)

Lời giải chi tiết

Từ đồ thị, ta có:

Đồ thị hàm số xác định (liền mạch) từ \(x =  - 1\) đến \(x = 9\), do đó tập xác định của hàm số là \(D = [ - 1;9].\)

Tập giá trị \(T = \{ y|x \in [ - 1;9]\} \), vậy \(T = [ - 2;6]\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close