Giải bài 1 trang 7 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 1 trang 7 Tập bản đồ Địa lí 10, Quan sát và tìm hiểu kĩ lược đồ dưới đây, em hãy cho biết:

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát và tìm hiểu kĩ lược đồ dưới đây, em hãy cho biết:

* Quy mô giá trị sản xuất lâm nghiệp của các tỉnh được biểu hiện bằng phương pháp gì?

* Sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng của các tỉnh được thể hiện bằng phương pháp gì?

* Hãy tính giá trị sản xuất lâm nghiệp, sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng của các tỉnh (dùng cho chương trình nâng cao).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng khai thác bản đồ, lược đồ.

Lời giải chi tiết

* Quy mô giá trị sản xuất lâm nghiệp của các tỉnh được biểu hiện bằng phương pháp bản đồ - biểu đồ.

* Sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng của các tỉnh được thể hiện bằng phương pháp bản đồ - biểu đồ.

* Tính giá trị sản xuất lâm nghiệp, sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng của các tỉnh

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close