Write - Unit 9 trang 79 SGK Tiếng Anh lớp 9

Use the pictures and the words in the box to write a story. You can make changes or add more details to the story.

Quảng cáo

Đề bài

WRITE

Use the pictures and the words in the box to write a story. You can make changes or add more details to the story.

( Sử dụng những bức tranh và các từ trong khung để viết một câu chuyện. Bạn có thể thay đổi hoặc thêm chi tiết vào câu chuyện.)

- It / beautiful day.

- Sun/shine; sky / blue; weather / perfect.

- Lan / outside / play / her dog / Skippy.

- All of a sudden / dog / behave strangely.

- She / keep / run around / in circles.

- Lan/ run / home / with / dog / tell / mother / what Skippy / do.

- Lan’s mother - Mrs. Quyen / tell Lan / she/ hear / on TV / there / be / typhoon coming.

- Mrs. Quyen / gather / family / tell / they / find / shelter / in the home.

- Suddenly / sky / become / very dark.

- Storm / come / with strong winds / heavy rain.

- Mrs. Quyen / family / scared.

- But / soon / storm / finish.

- Everyone / glad.

- What / clever / dog / Skippy! She / save / Lan / from / catch / in / typhoon.

Lời giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

- It was a beautiful day. The sun was shining and the sky was blue. The weather was perfect.

- Lan was outside the house, playing with her dog Skippy.

- All of a sudden, the dog behaved strangely. She kept on running around in circles.

- Noticing it, Lan ran home quickly with her dog, and told her mother what Skippy had done.

- Lan’s mother - Mrs Quyen- told Lan that she had heard the news on TV that there would be a typhoon coming.

- Mrs Quyen gathered the family and told them to find shelter in the home.

- Suddenly, the sky became very dark.

- A few minutes later, the storm came with strong winds and heavy rain.

- Mrs Quyen ‘s family got very scared.

- But soon the storm finished.

- Everyone was glad.

- What a clever dog, Skippy! She saved Lan from being kept in a typhoon.

Tạm dịch: 

- Đó là một ngày đẹp trời. Mặt trời nắng chói chang và bầu trời trong xanh. Thời tiết tuyệt vời. 

- Lan ở bên ngoài chơi với chú chó Skippy.

- Đột nhiên, chú chó hành xử lạ. Nó cứ chạy loanh quang hình vong tròn.

- Thấy thế, Lan cùng chú chó chạy nhanh về nhà, và kể cho mẹ nghe về việc Skippy đã làm.

- Mẹ Lan - bà Quyên - nói với Lan rằng bà đã nghe tin tức trên tivi rằng bão nhiệt đới sắp đến.

- Bà Quyên đã tập hợp gia đình lại và bảo mọi người tìm nơi trú ẩn trong nhà. 

- Đột nhiên, trời tối sầm lại.

- Vài phút sau đó, bão đến cùng với mưa gió to đùng đùng.

- Gia đình bà Quyên rất hoảng sợ. 

- Nhưng cơn bão đã sớm kết thúc.

- Mọi người rất vui.

- Skippy thật là một chú chó thông minh! Nó đã cứu Lan khỏi cơn bão. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close