Write - Unit 9 trang 79 SGK Tiếng Anh lớp 9

Use the pictures and the words in the box to write a story. You can make changes or add more details to the story.

Quảng cáo

Đề bài

WRITE

Use the pictures and the words in the box to write a story. You can make changes or add more details to the story.

( Sử dụng những bức tranh và các từ trong khung để viết một câu chuyện. Bạn có thể thay đổi hoặc thêm chi tiết vào câu chuyện.)

- It / beautiful day.

- Sun/shine; sky / blue; weather / perfect.

- Lan / outside / play / her dog / Skippy.

- All of a sudden / dog / behave strangely.

- She / keep / run around / in circles.

- Lan/ run / home / with / dog / tell / mother / what Skippy / do.

- Lan’s mother - Mrs. Quyen / tell Lan / she/ hear / on TV / there / be / typhoon coming.

- Mrs. Quyen / gather / family / tell / they / find / shelter / in the home.

- Suddenly / sky / become / very dark.

- Storm / come / with strong winds / heavy rain.

- Mrs. Quyen / family / scared.

- But / soon / storm / finish.

- Everyone / glad.

- What / clever / dog / Skippy! She / save / Lan / from / catch / in / typhoon.

Lời giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

- It was a beautiful day. The sun was shining and the sky was blue. The weather was perfect.

- Lan was outside the house, playing with her dog Skippy.

- All of a sudden, the dog behaved strangely. She kept on running around in circles.

- Noticing it, Lan ran home quickly with her dog, and told her mother what Skippy had done.

- Lan’s mother - Mrs Quyen- told Lan that she had heard the news on TV that there would be a typhoon coming.

- Mrs Quyen gathered the family and told them to find shelter in the home.

- Suddenly, the sky became very dark.

- A few minutes later, the storm came with strong winds and heavy rain.

- Mrs Quyen ‘s family got very scared.

- But soon the storm finished.

- Everyone was glad.

- What a clever dog, Skippy! She saved Lan from being kept in a typhoon.

Tạm dịch: 

- Đó là một ngày đẹp trời. Mặt trời nắng chói chang và bầu trời trong xanh. Thời tiết tuyệt vời. 

- Lan ở bên ngoài chơi với chú chó Skippy.

- Đột nhiên, chú chó hành xử lạ. Nó cứ chạy loanh quang hình vong tròn.

- Thấy thế, Lan cùng chú chó chạy nhanh về nhà, và kể cho mẹ nghe về việc Skippy đã làm.

- Mẹ Lan - bà Quyên - nói với Lan rằng bà đã nghe tin tức trên tivi rằng bão nhiệt đới sắp đến.

- Bà Quyên đã tập hợp gia đình lại và bảo mọi người tìm nơi trú ẩn trong nhà. 

- Đột nhiên, trời tối sầm lại.

- Vài phút sau đó, bão đến cùng với mưa gió to đùng đùng.

- Gia đình bà Quyên rất hoảng sợ. 

- Nhưng cơn bão đã sớm kết thúc.

- Mọi người rất vui.

- Skippy thật là một chú chó thông minh! Nó đã cứu Lan khỏi cơn bão. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close