Speak - Unit 3 trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 9

Work with a partner. Read the questions. Then play the role of A and B, ask and answer about your partner's home village using the information in the boxes.

Quảng cáo

Đề bài

SPEAK 

Work with a partner. Read the questions. Then play the role of A and B, ask and answer about your partner's home village using the information in the boxes.

(Thực hành với một bạn cùng học. Đọc các câu hỏi. Sau đó đóng vai A và B để hỏi và trả lời về ngôi làng của bạn sử dụng thông tin trong khung.)

1. Where is your home village? 

2. How far is it from the city?

3. How can you get there? 

4. How long does it take to get there? 

5. What do people do for a living in your village? 

б. Does your village have a river? 

A

B

to the south of the city.

30 kilometers from the city, by bus.

1 hour.

plant rice and vegetables.

a river flowing across the village.

to the west of the city.

15 kilometers from the city, by motorbike.

50 minutes.

plant rice and raise cattle.

no rivers, but there is a big lake.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tạm dịch: 

1. Làng quê của bạn ở đâu?

2. Nó cách thành phố bao xa?

3. Bạn đến đó bằng cách nào?

4. Đi đến đó mất bao lâu?

5. Ở làng quê bạn, mọi người làm gì để sinh sống?

6. Làng quê của bạn có sông không?

A

B

- ở phía nam của thành phố

- cách thành phố 30km, đi bằng xe buýt

- 1 tiếng đống hồ

- trồng lúa và rau

- một dòng sông chảy qua làng

- ở phía tây của thành phố

- cách thành phố 15km đi bằng xe máy

- 50 phút

- trồng lúa và nuôi gia súc

- không có sông nhưng có một cái ao to

Lời giải chi tiết

A: Where is your home village?

B: It's to the west of the city. 

A: How far is your home village from here?

B: 15 kilometers away. 

A: How do you travel there?

B: I usually go by motorbike. 

A: How long does it take you?

B: 50 minutes. 

A: What do people do for a living in your village? 

B: They plant rice and raise cattle.

A: Is there a river in your village?

B: No, but there is a big lake. 

A: Oh, I see. 

Tạm dịch: 

A: Làng quê của bạn ở đâu?

B: Nó ở phía tây của thành phố.

A: Nó cách thành phố bao xa?

B: 15 km.

A: Bạn đến đó bằng phương tiện gì?

B: Mình thường đi bằng xe máy.

A: Đi đến đó mất bao lâu?

B: 50 phút.

A: Ở làng quê bạn, mọi người làm gì để sinh sống?

B: Họ trồng lúa và chăn nuôi gia súc.

A: Làng quê của bạn có sông không?

B: Không, nhưng có 1 cái ao to.

A: Ồ, mình biết rồi. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K9 Tham Gia Group Giải Đề Thi Vào 10 Các Tỉnh

close