Getting started - Unit 4 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 9

How do you lea English? Check (S) things you do from the list. Add more things you do or you want to do. Then work with a partner and compare your list.

Quảng cáo

Đề bài

GETTING STARTED

How do you learn English? Check (S) things you do from the list. Add more things you do or you want to do. Then work with a partner and compare your list.

(Bạn học Tiếng Anh như thế nào? Đánh dấu những việc bạn thường làm từ danh sách dưới đây. Sau đó hãy thêm vào những việc mà bạn làm hoặc bạn muốn làm. Sau đó hãy thực hành với một bạn cùng lớp và so sánh danh sách của các bạn với nhau.)

1. Do the homework.

2. Do more grammar exercises in grammar books.

3. Read short stories or newspapers in English.

4. Write English as much as possible.

5. Learn by heart all the new words and texts.

6. Speak English with friends.

7. Use a dictionary for reading.

8. Practice listening to English tapes or English programs on the radio.

9. Watch English TV programs.

10. Learn to sing English songs.

Lời giải chi tiết

11. Join English - speaking clubs.

12. Attend the lectures in English.

13. Take advantage of good chances to speak English - meeting foreign tourists or people who speak English.

Tạm dịch: 

1. Làm nhiều bài tập ở nhà.

2. Làm nhiều bài tập ngữ pháp trong các sách ngữ pháp.

3. Đọc truyện ngắn hoặc báo bằng tiếng Anh.

4. Viết tiếng Anh càng nhiều càng tốt.

5. Học thuộc lòng tất cả từ và bài đọc mới.

6. Nói tiếng Anh với bạn.

7. Sử dụng từ điển khi đọc sách.

8. Luyện tập nghe các băng đĩa tiếng Anh hay các chương trình tiếng Anh trên đài phát thanh.

9. Xem chương trình truyền hình bằng tiếng Anh.

10. Học hát những bài hát tiếng Anh.

11. Tham gia câu lạc bộ Nói tiếng Anh.

12. Tham gia các bài giảng tiếng Anh.

13. Tận dụng những cơ hội tốt để nói tiếng Anh - gặp những du khách nước ngoài hoặc những người nói tiếng Anh. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close