Write - Unit 4 trang 37 SGK Tiếng Anh 9

A letter of inquiry is a for information or action . In all formal letters, you must include the addresses of the writer and the recipient.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

WRITE

A letter of inquiry is a for information or action . In all formal letters, you must include the addresses of the writer and the recipient.

(Thư hỏi thông tin là một lá thư yêu cầu cung cấp thông tin hay một sự việc. Trong tất cả các thư trang trọng, bạn phải đính kèm địa chỉ người viết và người nhận)

Bài 1

Task 1:  Read this letter.

(Đọc lá thư này.)

Lời giải chi tiết:

Dịch bức thư:

25 Lê Duẩn, Quận 1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 17 tháng 04 năm 2003

Kính thưa ông,

Tôi thấy mẫu quảng cáo của quý trường trên báo Tin Tức Việt Nam số ra ngày hôm nay.

Tôi quan tâm đến việc học tiếng Việt và tôi muốn biết một số thông tin về trường.

Tôi nói được một chút tiếng Việt nhưng tôi muốn học đọc và viết. Ông có thể gởi thông tin chi tiết về các khóa học và học phí cho tôi được không? Tôi có thể làm kiểm tra vấn đáp nếu cần thiết.

Mong đợi tin ông.

Kính chào ông,

John Robinson.

Bài 2

Task 2:  Read the advertisements in exercise 5. READ again. Choose one of the schools you want to attend to improve your English. Write a letter of inquiry to the institution requesting far more information Cibuut the courses and fees. Follow the Outline below. 

(Đọc quảng cáo trong phần 5. ĐỌC một lần nữa. Chọn một trong những trường bạn muốn theo học để cải thiện tiếng Anh của bạn. Viết thư yêu cầu cho tổ chức để yêu cầu nhiều thông tin về các khóa học và lệ phí. Thực hiện theo dàn bài dưới đây.)

OUTLINE

Introduction:

- Say how you come to know about the Institution (advertisement on newspaper / watch on TV)

- Express your interest (want to know more information)

Request:

- State how good your English is; exactly what kind of information you want

Further information: Say you are ready to supply more information about your English / study (record of study) if necessary.

Conclusion: End with a polite closing

Phương pháp giải:

Dịch thông tin:

DÀN BÀI

Giới thiệu: Hãy nói làm cách nào bạn biết về tổ chức (quảng cáo trên báo/ xem trên tivi); biểu thị sự quan tâm của bạn (muốn biết nhiều thông tin hơn).

Yêu cầu: Nói tiếng Anh của bạn như thế nào; loại thông tin gì bạn muốn biết.

Thông tin thêm: Nói rằng bạn sẵn sàng cung cấp thêm thông tin về tiếng Anh/ học vấn (học bạ) của bạn nếu cần thiết.

Kết luận: Kết thúc với lời kết lịch sự.

Lời giải chi tiết:

Dear Sir/ Madam,

I saw your institution’s advertisement in today’s local newspaper.

I am interested in learning English and I would like some more information about your school.

I can speak a little English, but I want to learn to speak more fluently and write well. Could you please send me details of the courses and the fees?

I look forward to hearing from you.

Sincerely yours,

Robert Johnson.

Tạm dịch:

Kính thưa Ông/ Bà,

Tôi đã thấy bài quảng cáo của học viện trên tờ báo địa phương số ra hôm nay.

Tôi thích học tiếng Anh và tôi muốn biết thêm thông tin về trường của ông/ bà. 

Tôi có thể nói một chút tiếng Anh, nhưng tôi muốn học nói lưu loát và viết tốt. Ông/ Bà có thể gửi cho tôi chi tiết về khóa học và học phí được không?

Tôi mong chờ phản hồi từ Ông/ Bà.

Kính thư,

Rober Johnson.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close