Read - Unit 4 trang 36 SGK Tiếng Anh 9

Lớp tiếng Anh: - đầu buổi chiều - trình độ trung cấp - bắt đầu cuối tháng 10/ đầu Tháng 11

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

READ

 

Dịch thông tin:

Ghi chú:

Lớp học tiếng Anh

- chiều tối

- trình độ trung cấp

- bắt đầu từ cuối tháng 10/đầu tháng 11


Hội đồng ngoại ngữ

G/F, 12 đường Nam Trang. Học tiếng Anh, Pháp hay tiếng Hoa vào buổi sáng và buổi tối.

Còn chỗ trong các lớp sơ cấp và trung cấp

Các khóa học bắt đầu vào ngày 3 tháng 11


Dạy học

Nếu bạn muốn cải thiện tiếng Anh của bạn, chúng tôi có thể giúp bạn.

Đội ngũ giáo viên của chúng tôi mở các lớp chiều, tối và cuối tuần cho các học viên mới học tiếng Anh.

Hãy đến và gặp gỡ chúng tôi tại Học viện Tiếng Anh mới ngay hôm nay.

Chúng tôi ở số 108 đường Tràng Thi.


Học viện ngôn ngữ

Sao không học nói một ngoại ngữ với mọi người?

Chúng tôi có đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao

Có các lớp vào buổi sáng, chiều và tối

Các khóa học sẽ bắt đầu vào tuần đầu tiên của tháng 11

Hãy gọi số 8278787 để biết thêm thông tin chi tiết.

 

Bài 1

Task 1: Note down information about the English classes from the advertisements.

(Ghi thông tin về các lớp tiếng Anh từ các bài quảng cáo). 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Task 2. Read the notes Mr. Lam made. Then look at the advertisements and choose a suitable language school for him . Give the reasons for your choice.

(Đọc ghi chú ông Lam đã viết. Sau đó xem các bài quảng cáo và chọn trường ngôn ngữ thích hợp cho ông ấy. Cho lí do cho sự chọn của em).

Lời giải chi tiết:

- Mr.Lam should take an English course at Foreign Language Council due to following reasons:

(Ông Lâm nên chọn khóa tiếng Anh của Hội động Ngoại ngữ vì những lý do sau đây:)

+ There are classes in the evening.

(Có các lớp buổi tối.)

+ There are classes for beginners and intermediate level students.

(Có các lớp cho học viên mới bắt đầu và trình độ trung bình.)

+ Courses start on November 3rd.

(Các khóa học bắt đầu vào ngày 3/11.)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close