Write - Unit 5 trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 9

Read the forum on the Inte et in the reading text again (5. Read). Write a passage about the benefits of the Inte et. You can use the following cues.

Quảng cáo

Đề bài

WRITE

Read the forum on the Internet in the reading text again (5. Read). Write a passage about the benefits of the Internet. You can use the following cues.

(Hãy đọc lại bài diễn đàn trên Internet trong bài đọc. Sau đó, bạn hãy viết một đoạn văn nói về những ích lợi của Internet. Bạn có thể sử dụng những gợi ý sau.)

- The Internet as a source of information (news, articles, weather forecast, etc.)

- The Internet as a source of entertainment (music, movies, games, etc.)

- The Internet as a means of education (online schools, online lessons, self-study, etc.)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tạm dịch:

- Mạng internet như là một nguồn thông tin (tin tức, bài báo, dự báo thời tiết, ...)

- Mạng internet như là một nguồn giải trí (âm nhạc, điện ảnh, trò chơi, ...)

- Mạng internet như là một nguồn giáo dục (trường học trực tuyến, bài học trực tuyến, tự học, ...)

Hướng dẫn giải:

Mở bài: Khẳng định Internet mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống.

Thân bài: Nêu lên 3 lợi ích của Internet

+ nguồn thông tin

+ nguồn giải trí

+ phương tiện giáo dục

Kết bài: Bên cạnh những lợi ích Internet cũng có bất lợi. Nên sử dụng Internet một cách hợp lý.

Lời giải chi tiết

Bài viết mẫu:

As we know, the Internet has been an important part of our everyday life. Almost every aspect of life all over the world is concerned with the Internet. People can use the Internet to do a lot of things. 

Firstly, the Internet can be a source of information at home. People needn’t go to newsstands to buy newspapers or magazines. They can get information about the weather easily and at any time as well.

Secondly, the Internet is a source of entertainment. People can watch films, or listen to their favorite songs or even play interesting games on the Internet. And this doesn't cost as much.

In addition, the Internet is also a good means of education. Students and schoolchildren now can use the Internet as a useful and time- saving device by on-line schools or online lessons. Moreover, the Internet can be said a wonderful means for people in their self-study.

In sum, the Internet plays an essential role in the development of society and man’s knowledge and life. However, the Internet itself has disadvantages. People should use the Internet correctly to take its full advantages. 

Tạm dịch: 

Như chúng ta biết, Internet là một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Hầu hết mọi lĩnh vực của cuộc sống trên khắp thế giới đều liên quan đến Internet. Con người có thể sử dụng Internet để làm nhiều việc.

Trước hết, Internet có thể là nguồn thông tin tại nhà. Mọi người không cần đến những quầy báo để mua báo hay tạp chí. Họ có thể nhận thông tin về thời tiết một cách dễ dàng bất cứ lúc nào.

Thứ hai, Internet là nguồn giải trí. Mọi người có thể xem phim, hoặc nghe những bài hát yêu thích hoặc thậm chí chơi những trò chơi thú vị trên Internet. Và nó không hề tốn nhiều tiền.

Hơn thế nữa, Internet cũng là một phương tiện giáo dục tuyệt vời. Học sinh bây giờ có thể dùng Internet như là một thiết bị hữu ích và tiết kiệm thời gian bằng những lớp học trực tuyến. Thêm vào đó, Internet có thể được cho là một phương tiện tự học tuyệt vời.

Tóm lại, Internet đóng vai trò quan trọng trong phát triển xã hội và nhận thức đời sống của nhân loại. Tuy nhiên Internet bản thân nó cũng có những bất lợi. Mọi người nên sử dụng Internet một cách hợp lý để tận dụng tốt những điểm mạnh của nó. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close