Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 9 SGK Tiếng Anh 9

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh lớp 9 unit 9

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

UNIT 9: NATURAL DISASTERS

[THIÊN TAI]

1. 

=> 

2. 

3. 

4. 

=> 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13.  

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

=>  

36. 

=> 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close