Read - Unit 8 trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 9

There are many occasions for you to express your feelings to others. The following are opinions, feelings, and memories of children about their fathers on Father's Day in Australia and the USA.

Quảng cáo

Đề bài

READ


There are many occasions for you to express your feelings to others. The following are opinions, feelings, and memories of children about their fathers on Father's Day in Australia and the USA.

Rita (Australia)

To the one who teaches me how to love, cry and laugh.

To the one who says never lose heart and always finish what you start.

To the one whose feelings for me are so strong that the word love can’t describe them.

Can you guess who it is?

It’s not too hard to tell...

Jane (USA)

Daddy, I am writing this to tell you how much you are missed and loved. I will always remember that day - my wedding day. You were standing there with tears in your eyes while I was walking towards my groom. You gave me a hug and the feeling that you never wanted to let me go. But at last, I had to leave you and start my new life... a moment in time that lasted forever. I now have children, Dad, but I will always be your little girl! Happy Father's Day.

Bob (Australia)

You ask me what I think about my dad. Great! Great! I must tell you my dad is the best person in the world. Do you know what I mean?

He is a considerate and generous man who is loved not only by his family but also by all his friends.

His priority is always his family.

His sense of humor distinguishes him from others. In a word, my dad's terrific! I’m so proud of him and love him so much. Happy Father s Day, Daddy!

Answer. (Trả lời) 

a) Who do you think Rita send this card to?

(Bạn nghĩ Rita gửi lá thư này đến ai?)

b) Is Jane’s father alive or dead? How do you know this?

(Bố của Jane còn sống hay đã mất? Làm sao bạn biết được điều này?)

c) What quality makes Bob's father different from others?

(Phẩm chất làm cho bố của Bob khác với những ông bố khác là gì?

d) What image of a father can you draw from the three passages?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dịch bài đọc:

Có rất nhiều dịp cho bạn thể hiện tình cảm của mình cho những người khác. Dưới đây là những ý kiến, cảm nhận và kỷ niệm của những đứa trẻ về người cha của chúng vào Ngày lễ của Cha ở Úc và Mỹ.

Rita (Úc)

Gửi người dạy con biết yêu thương, biết khóc và biết cười.

Gửi người nói đừng bao giờ mất niềm hi vọng và luôn hoàn tất những gì đã bắt đầu.

Gửi người mà tình cảm dành cho con quá mạnh mẽ đến nỗi lời yêu thương không thể nói thành lời.

Bạn có thể đoán đó là ai không?

Không quá khó để nói ...

Jane (Mĩ)

Ba, con đang viết lá thư này để nói với Ba rằng Ba được nhớ và yêu thương biết bao nhiêu. Con sẽ luôn nhớ ngày ấy - ngày cưới của con. Ba đang đứng đấy đầm đìa nước mắt trong khi con đến với chú rể của con. Ba đã ôm lấy con và cho con cảm giác ba không muốn rời xa con. Nhưng cuối cùng con phải rời Ba và bắt đầu cuộc sống mới của con ... giây phút ấy tồn tại mãi mãi theo thời gian. Ba ạ, bây giờ con có con. Nhưng con sẽ luôn là cô con gái bé bỏng của Ba! Chúc Ba Ngày lễ vui vẻ!

Bob (Úc)

Bạn hỏi tôi nghĩ gì về Ba tôi. Tuyệt lắm! Tuyệt lắm! Tôi phải nói với bạn rằng Ba tôi là người tốt nhất trên thế giới này. Bạn biết tôi muốn nói gì không?

Ông ấy là người ân cần và rộng lượng, người được yêu thương không chỉ bởi gia đình ông nhưng còn bởi tất cả bạn bè.

Gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu của ông ấy.

Tính hài hước của ông làm cho ông khác biệt những người khác. Tóm lại, ba tôi tuyệt vời! Tôi rất tự hào về người và rất yêu người. Ba, chúc Ba Ngày lễ vui vẻ!

Lời giải chi tiết

a) I think who Rita sends this card to is her father.

(Tôi nghĩ Rita gửi bức thư này đến bố cô ấy.)

b) Her father is dead because in the letter she says "Daddy, I am writing this to tell you how much you are missed and loved."

(Bố cô đã mất vì trong thư cô viết: "Bố ơi, con viết thư này để nói với bố rằng bố được nhớ và yêu thương đến nhường nào".)

c) His sense of humor makes Bob’s father different from others.

(Óc hài hước của ông ấy làm cho ông ấy khác so với những người khác.)

d) From the three passages, we can see a father is a man who is always considerate and generous to his children and who has a strong and everlasting influence on them, too.

(Từ 3 bài đọc, chúng ta có thể thấy bố là người luôn ân cần và rộng lượng với các con và có ảnh hưởng mạnh mẽ và lâu dài đến con mình nữa.)

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close