Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 4 Tiếng Anh 9

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh lớp 9 uni 4

Quảng cáo

UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

[ HỌC NGOẠI NGỮ ]

1. 

2. 

Ex: You come as soon as possible.

3. 

4. 

     + 

     + 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

     + 

     + 

11. 

12.

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

     + 

22. 

23. 

24. 

     + 

     + 

Loigiaihay.com 

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close