Language Focus - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 9

What do these people wish? Write the sentences. (Những người này mơ ước điểu gi? Viết câu.)

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LANGUAGE FOCUS

Bài 1

LANGUAGE FOCUS

Task 1. What do these people wish? Write the sentences.

(Những người này mơ ước điểu gì? Viết câu.)

a) Ba/ can have/ new bicycle

b) Hoa/ can visit/ parents

c) I/ pass/ exam

d) We/ it/ not rain

e) He/ can fly

f) They/ stay/ Hue

Lời giải chi tiết:

a) Ba wishes he could have a new bicycle.

(Ba ước có xe đạp mới.)

b) Hoa wishes she could visit her parents.

(Hoa ước có thể thăm bố mẹ.)

c) I wish I could pass the exam.

(Tôi ước có thể vượt qua kỳ thi.)

d) We wish it didn't rain.

(Chúng tôi ước trời không mưa.)

e) He wishes he could fly.

(Anh ấy ước anh ấy có thể bay.)

f) They wish they could stay in Hue.

(Họ ước họ có thể ở lại Huế.)

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Task 2. Work with a partner.

(Thực hành với một bạn cùng học.)

Look at Mr Thanh’s itinerary for his business trip to Singapore. Complete the sentences. Use the prepositions in the box.

(Nhìn vào lộ trình của ông Thanh trong chuyến công tác đến Singapore. Hoàn chỉnh các câu. Dùng giới từ trong khung.)

Itinerary for Le Huy Thanh

Monday, September 20

Depart: Ha Noi / 2 pm

Arrive: Singapore / 6.30 pm

Tuesday, September 21

MEETING

Rallies Center / 11 am -1 pm

LUNCH

Lion City Restaurant / 1.30 - 2 pm

Wednesday, September 22

MEETING

Raya Palace / 2.15 - 7 pm

DINNER

Little India Restaurant / 7.30 - 10 pm

Thursday, September 23

Depart: Singapore / 9 am

Arrive: Ha Noi / 11.30 am

 

at                till                 on                   after                up                    to                  between

a) Mr Thanh leaves Ha Noi ___ 2 p.m.

b) He arrives in Singapore ___ Monday evening.

c) On Tuesday morning, there is a meeting ___ 11 a.m. and 1 p.m.

d) On Wednesday, Mr Thanh has appointments ___ 10p.m.

e) He returns to the hotel ___ 10 p.m.

f) He will be in Singapore from Monday ___ Thursday.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Lịch trình cho ông Lê Huy Thanh

- Thứ 2 ngày 20/9: xuất phát từ Hà Nội lúc 2 giờ chiều, đến Singapo lúc 6:30 tối

- Thứ 3 ngày 21/9: Họp tại trung tâm hội nghị Rafles từ 11:00 trưa đến 1:00 chiều, ăn trưa tại nhà hàng Lion City từ 1:30 đến 2:00 chiều. 

- Thứ 4 ngày 22/9: Họp tại Raya Palace từ 2:15 chiều đến 7:00 tối, ăn tối tại nhà hàng Little India từ 7:30 đến 10:00 tối.

- Thứ 5 ngày 23/9: rời khỏi Singapore lúc 9:00 sáng đến Hà Nội lúc 11:30 trưa. 

Lời giải chi tiết:

a) Mr Thanh leaves Ha Noi at 2 p.m.

(Ông Thanh rời khỏi Hà Nội lúc 2 giờ.)

b) He arrives in Singapore on Monday evening.

(Ông đến Singapore vào sáng thứ hai.)

c) On Tuesday morning, there is a meeting between 11 a.m. and 1 p.m.

(Vào sáng thứ 3, có một cuộc họp từ 11:00 - 1:00 chiều.)

d) On Wednesday, Mr Thanh has appointments till 10p.m.

(Vào thứ 4, ông Thanh có hẹn đến tận 10 giờ tối.)

e) He returns to the hotel after 10 p.m.

(Ông trở về khách sạn sau 10 giờ tối.)

f) He will be in Singapore from Monday up to Thursday.

(Ông sẽ ở Singapore từ thứ 2 đến thứ 5.)

Bài 3

Task 3. Complete the sentences with ON, AT, IN, FOR 

(Hoàn chỉnh các câu sau với ON, AT, IN, FOR).

a) Goodbye. See you ___ Monday.

b) The bus collected us ___ 5 o’clock early ___ the morning.

c) We usually go to our home village at least once ___ the summer.

d) We walked ___ half an hour to roach the waterfall.

e) They planned to have the trip ___ June.

f) She loves to watch the stars ___ night.

Lời giải chi tiết:

a) Goodbye. See you on Monday.

(Tạm biệt. Hẹn gặp lại vào thứ 2.)

b) The bus collected us at 5 o’clock early in the morning.

(Xe buýt đón chúng tôi lúc 5 giờ sáng sớm.)

c) We usually go to our home village at least once in the summer.

(Chúng tôi thường về quê ít nhất 1 lần vào mùa hè.)

d) We walked for half an hour to roach the waterfall.

(Chúng tôi đi bộ khoảng nửa giờ đồng hồ thì đến thác nước.)

e) They planned to have the trip in June.

(Họ đã lên kế hoạch cho chuyến đi vào tháng 6.)

f) She loves to watch the stars at night.

(Cô ấy thích ngắm những ngôi sao về đêm.)

Bài 4

Task 4. Match the half-sentences. Then write the fill sentences in your exercise book.

(Ghép các nửa câu. Sau đó viết câu đầy đủ vào vở bài tập của em.)

1. Hoa worked hard,...                  a) so I turned on the air conditioner.
2. It was hot,...                              b) so she didnỵt have time for breakfast
3. Nga is sick today,...                  c) so Mrs. Robinson took it back to the shop.
4. Na woke up late,...                   d) so she won't go to school.
5. The new camera didn't work,...       e) so she passed her exam.

Lời giải chi tiết:

1 - e) Hoa worked hard, so she passed her exam.

(Hoa học tập chăm chỉ, vì vậy cô ấy vượt qua kỳ thi.)

2 - a) It was hot, so I turn on the air conditioner.

(Trời nóng quá, vì vậy tôi mở điều hòa.)

3 - d) Nga is sick today, so she won't go to school.

(Hôm nay Nga ốm, vì vậy cô ấy sẽ không đi học.)

4 - b) Na woke up late, so she didn't have time for breakfast.

(Na thức dậy muộn, vì vậy cô ấy không có thời gian ăn sáng.)

5 - c) The new camera didn't work, so Mrs. Robinson took it back to the shop.

(Máy chụp ảnh mới không hoạt động, vì vậy bà Robinson mang nó trả lại cửa hàng.)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close