Getting started - Unit 3 trang 22 Tiếng Anh lớp 9

Work with a partner. Look at the pictures and take tu s to talk about activities in the countryside

Quảng cáo

Đề bài

GETTING STARTED 

Work with a partner. Look at the pictures and take turns to talk about activities in the countryside

(Thực hành với một bạn cùng lớp. Nhìn vào tranh và lần lượt nói về các hoạt động ở nông thôn.)

Lời giải chi tiết

1. A woman is planting/watering the vegetables.

(Một người phụ nữ đang tưới/ trồng rau.)

2. Some boys are swimming in the river.

(Một vài cậu bé đang bơi trên dòng sông.)

3. A woman is collecting eggs.

(Một người phụ nữ đang thu nhặt trứng.)

4. Some women are harvesting the rice.

(Một vài người phụ nữ đang thu hoạch lúa.)

5. A man is feeding a pig.

(Một người đàn ông đang cho lợn ăn.)

6. A man is plowing the fields.

(Một người đàn ông đang cày ruộng.)

7. A boy on the buffalo back is flying a kite.

(Một cậu bé trên lưng trâu đang thả diều.)

8. The boys are playing football.

(Các cậu bé đang chơi bóng đá.)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close