Getting started - Unit 6 trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 9

Match these environmental problems to the pictures. Picture c garbage dump

Quảng cáo

Đề bài

GETTING STARTED

Match these environmental problems to the pictures. 

(Nối những vấn đề môi trường với bức tranh phù hợp)

garbage dump                       air pollution                  

water pollution                      deforestation            

dynamite fishing                   spraying pesticides

Lời giải chi tiết

Picture A: air pollution     

(Ảnh A: ô nhiễm không khí)                      

Picture B: spraying pesticides

(Ảnh B: phun thuốc trừ sâu)

Picture C: garbage dump          

(Ảnh C: bãi rác)                  

Picture D: water pollution

(Ảnh D: ô nhiễm nước)

Picture E: deforestation            

(Ảnh E: sự tàn phá rừng)                 

Picture F: dynamite fishing

(Ảnh F: đánh bắt cá bằng thuốc nổ)

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài