Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 7 Tiếng Anh 9

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary )tiếng Anh lớp 9 unit 7

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

UNIT 7: SAVING ENERGY

(TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG)

1. 

2. 

3. 

4. 

=> 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12.  

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19.  

=> 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32.  

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53.  

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close