Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 3 Tiếng Anh 9

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh lớp 9 unit 3

Quảng cáo

UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE

[CHUYẾN DU LỊCH VỀ MIỀN QUÊ]

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.

11. 

12. 

13.

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32.

33. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close