Từ vựng Unit 15 Tiếng Anh 3 Global Success

Từ vựng chủ đề đồ ăn thức uống.

Quảng cáo

UNIT 15. AT THE DINING TABLE 

(Trên bàn ăn)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

7. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

Quảng cáo
close