Tiếng Anh lớp 3 Starter C. Fun time trang 9 Global Success

1. Count one to ten. 2. Let’s play.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. Count one to ten.

(Đếm từ 1 đến 10.)

Phương pháp giải:

Đếm từ số 1 đến số 10 và giơ số ngón tay tương ứng với số đang đọc.

one: số 1

two: số 2

three: số 3

four: số 4

five: số 5

six: số 6

seven: số 7

eight: số 8

nine: số 9

ten: số 10

Lời giải chi tiết:

one: số 1

two: số 2

three: số 3

four: số 4

five: số 5

six: số 6

seven: số 7

eight: số 8

nine: số 9

ten: số 10

Bài 2

2. Let’s play. 

(Cùng chơi nào.)

Phương pháp giải:

Cách chơi: Người chơi sẽ kẻ bảng hình vuông, chia  bảng hình vuông thành 9 ô nhỏ. Viết các số bất kì (từ 1 đế 9), hoặc viết các chữ cái bất kì (A đến Z). Một người khác sẽ đọc con số hoặc chữ cái  bất kì trong phạm vi quy định. Người chơi  đánh dấu vào bảng con số hoặc chữ cái được đọc. Bảng có hàng dọc, hàng ngang, hàng chéo tương ứng với 3 con số, hoặc 3 chữ cái mà người kia đọc thì người đó sẽ hô to “Bingo” và chiến thắng. 

Quảng cáo
close